Doktersconsultaties op afstand ook kansrijk in Nederland

Consultaties tussen doktoren en patiënten met behulp van videoschermen, komen nog bijna niet voor in Nederland. Toch zouden deze ‘teleconsultaties’ de zorgsector kunnen helpen op het gebied van bereikbaarheid en kosten. De patiënt heeft als voordeel dat hij geen tijdrovende reis naar het ziekenhuis hoeft te maken. Dit voordeel kan voor de patiënt zeker opwegen tegen de nadelen van een minder direct, minder persoonlijk contact met de arts.
In de Nederlandse thuiszorg is dit soort ‘contact op afstand’ al langer geaccepteerd, maar daar liggen de zaken minder gevoelig. Het telecontact is daar eerder sociaal dan medisch van aard. Ook in het buitenland, waar de reisafstanden groter zijn, komen teleconsultaties al vaker voor.
Teleconsultaties zouden ook in Nederland kunnen helpen om de zorg efficiënter te maken. Een proef met dit ‘dokteren op afstand’ is momenteel gaande. Waar nu nog vaak naar de technologische mogelijkheden wordt gekeken, richt men zich vooral op het gebruikersperspectief: Wat gebeurt er in het contact tussen de arts en patiënt tijdens een teleconsult?

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »