Draaiboek voor beoordeling natuurontwikkeling

Om natuurwaarden op oude landbouwgronden te realiseren zijn vaak ingrijpende en kostbare maatregelen nodig. Of het gewenste resultaat wordt bereikt was meestal moeilijk vast te stellen door een gebrek aan geregistreerde informatie.
Met behulp van een nieuw ontwikkeld draaiboek kunnen projecten voortaan beter worden geëvalueerd. Natuurontwikkeling op oude landbouwgronden is een belangrijk onderdeel in het natuurbeleid. Er worden gronden van boeren gekocht en worden zo goed mogelijk ingericht. Dit gebeurt vaak met drastische maatregelen, zoals verhoging van het waterpeil of verwijdering van een jarenlang zwaar bemeste bodemlaag. Hierna worden deze overgedragen aan een beherende instantie. Hoe het vervolgens verder gaat met de natuurontwikkeling, blijkt in de praktijk slecht te worden bijgehouden. Zo is er wel aandacht voor de aanwezigheid van soorten planten en dieren. Maar hoe bijvoorbeeld de bodem of waterhuishouding verandert na genomen maatregelen wordt nauwelijks vastgesteld. Een daadwerkelijke meting van de veranderingen ontbreekt.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »