Duurzaam bouwen

Duurzaamheid is voor ons te realiseren door het maken van inspirerende en comfortabele gebouwen tegen geoptimaliseerde milieulasten en met zo laag mogelijke exploitatiekosten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de meest recente inzichten op het gebied van een gezond en comfortabel binnenklimaat. De milieuoptimalisatie houdt in dat er slim wordt ontworpen met een beperkt en efficiënt gebruik van materiaal, energie en water waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van hernieuwbare, CO2-neutrale bronnen. Wij willen zoveel mogelijk concrete duurzaamheidsmaatregelen realiseren binnen alle lopende projecten en hierdoor methoden te ontwikkelen waardoor duurzaamheid op een effectieve manier kan worden geïntegreerd in onze procesaanpak.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »