Duurzaam koelen en verwarmen

Het terugdringen van milieubelasting door de inzet van duurzame systemen heeft absoluut prioriteit bij de overheid. Ook nemen de kwaliteitseisen voor comfort in de utiliteit toe. Vaak leidt dit tot een hogere milieubelasting. Ontwikkeling van duurzame systeemconcepten. Warmte Koude Opslag (WKO) in de bodem is een duurzame energievoorziening. Sprinklerwatersuppletie en bluswater uit bronnen. Energie-efficiënte datacenters. Gasmotorgedreven warmtepomp.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »