Duurzaam renoveren

Woningcorporatie zag een aantal jaar geleden al de noodzaak van de
toepassing van duurzame warmte- en koudevoorziening in nieuwbouw-
en renovirtieontwikkelingen. De noodzaak is ingegeven vanuit de
inaatschappelijke velplichtingen, nieuwe technologieen en vanuit de wettelijke EPC-eisen van het Bouwbesluit. Maar vooral ook
vanuit de cornfortwensen ten aarrzien van warmte en koude voor de huidige en toekomstige gebruikers. Daarnaast is in die visie duurzaamheid een van de kernwaardes. De verwachte stijging van de energiekosten is ook een aandachtspunt om de woonlasten beheersbaar te houden.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »