Duurzaam wonen

Onderzoek op het gebied van sturingsvraagstukken in de herontwikkel- en beheerfase van woningen en woningvoorraad. Met een bouwkundige invalshoek. Levensduuranalyse, gericht op duurzame verlenging van de zinvolle levensduur van woningen en woningvoorraad, en vraagaccommodatie, gericht op de vraag hoe woningen en woningvoorraad aangepast kunnen worden aan de huisvestingsbehoefte van verschillende groepen huishoudens. Duurzame transformatieopgave. Gericht op vraagstukken op de lagere schaalniveaus (gebied, gebouw en woning) betreffende de sociaal-economische en milieutechnische duurzaamheid van de woningvoorraad en het daarop gerichte transformatieproces

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »