Duurzame energie en groene grondstoffen

Hogeschool ontwikkelt kennis en maakt deze toepasbaar op het gebied van duurzame energie en groene grondstoffen. Dit in het kader van de transitie naar een biobased economy. Richten zich hierbij vooral op lokale mogelijkheden om slimme combinaties te maken tussen bedrijven waardoor het potentieel aan energie in grondstoffen en reststromen ten volle benut wordt. Focus op: Gras (benutting van natuur- en bermgras voor economisch verkeer); Hout (aanleg, beheer en benutting van regionaal landschapshout als grondstof en energiebron; Valorisatie van reststromen (productie van brandstoffen, energie, nutriënten, groene chemicaliën en algen uit mest en andere organische reststromen); Energiebuffering (warmte-opslag door middel van zouten en maken van groen gas).

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »