Duurzame innovatie

Kenniscentrum van hogeschool focust vanuit het perspectief van het energievraagstuk op duurzaam bouwen, integrale gebiedsontwikkeling en duurzame mobiliteit binnen de woon-, werk- en leefomgeving in grootstedelijke deltagebieden. Hiervoor maakt het centrum gebruik van praktijkgericht (ontwerp)onderzoek. De integrale samenhang tussen fysieke, sociale, economische en vaak technische vraagstukken staat hierbij centraal. Duurzaam en adaptief bouwen. Mobiliteit en bereikbaarheid. Duurzame energieconcepten en duurzame productontwikkeling.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »