Duurzame kostenbeheersing

Het optimaliseren van de kostenstructuur is een thema van alle tijden, maar staat sinds de financiële crisis in 2008 erg in de belangstelling van financiële instellingen. En de problemen als gevolg van de kredietcrisis zijn nog niet voorbij. De staatsfinanciën van een groot aantal EU-landen staan immers nog onder druk en veel financiële instellingen zijn kwetsbaar. Zij kampen met lagere rendementen dan waarop zij hadden gerekend en moeten scherp opereren om niet te kwetsbaar te worden.
De afgelopen jaren hebben veel organisaties een scala aan kostenmaatregelen genomen, maar de marktomstandigheden dwingen veel partijen in de financiële sector tot nieuwe (extra) besparingsinitiatieven. Effectieve kostenbeheersing vraagt om een fundamentele en toekomstbestendige aanpak. De vertrouwde kaasschaaf kan de prullenbak in, want het klassieke snijden in de kosten biedt onvoldoende soelaas. Onze aanpak kenmerkt zich door een holistische benadering waarbij we gebruik maken van branchevreemde inspirerende voorbeelden.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »