Duurzame leefomgeving

Leefomgevingsvraagstukken raken ons allemaal. Het gaat bijvoorbeeld om de ontwikkeling van onze steden en dorpen, om de toekomst van het landelijk gebied, om de toestand van het milieu en om de waterhuishouding. Een duurzame leefomgeving vraagt om fundamentele veranderingen. De komende jaren zullen enorme investeringen in gebiedsontwikkeling worden gedaan om onze leefomgeving ’toekomstproof’ te maken, zowel binnen als buiten de stad. De huidige praktijk van gebiedsontwikkeling schiet echter nadrukkelijk te kort. Er is dringend behoefte aan een nieuw perspectief dat niet blijft steken in oplossingen van vandaag, maar uitgaat van de uitdaginging de toekomst.
Gericht op het leren van innovatieve ideeën als basis voor bruikbare en praktische oplossingen die de kwaliteit van de leefomgeving versterken, nu en in de toekomst.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »