Duurzame stedenbouw

In besluitvormingsprocessen wordt bepaald hoe de gebouwde omgeving eruit komt te zien.
Met deze besluitvormingsprocessen wordt ook besloten in hoeverre de transformatie van de gebouwde omgeving bijdraagt aan een duurzame ontwikkeling. De volgende vraag staat daarbij centraal: hoe kan de overheid, met in acht name van het door haar gestelde hoge ambitieniveau, de bijdrage van de gebouwde omgeving aan duurzame ontwikkeling substantieel bevorderen? Daartoe zijn een aantal sturingsarrangementen ten behoeve van een substantiele verduurzaming van de gebouwde omgeving ontwikkeld.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »