Duurzame veehouderijketens

Hogeschool wil bijdragen aan een gezonde, veilige en gewaardeerde veehouderij die tegemoetkomt aan de wensen van de consument, door de maatschappij wordt geaccepteerd en die economisch rendabel kan functioneren. De hogeschool heeft als doelstelling om de samenwerking binnen de veehouderijketens op dusdanige manier te bevorderen dat betrokken partijen gezamenlijk invulling gaan geven aan een duurzame productie van voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong. Gaat concreet invulling geven aan bovenstaande ambities door middel van een aantal speerpunten. Systeeminnovaties: Integraal duurzame stallen;
Welzijn en gezondheid van dieren: Natuurlijk gedrag stimuleren en voorkomen van ingrepen; gezonde dieren, minder antibiotica gebruik;
Maatschappelijke inpassing: Interactie tussen veehouder/burger en landschappelijke inpassing; Energie, milieu en klimaat: Werken aan gesloten voer-mestkringloop, duurzaam geproduceerde veevoergrondstoffen, energiebesparing en verminderen van uitstoot van broeikasgassen en milieuemissies; Markt en ondernemerschap: Kansen benutten om waarde te creëren; Verantwoord consumeren: Stimuleren van meer keuzemogelijkheden in het aanbod van dierlijke producten voor de consument.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »