Duurzame verbindingen

Momenteel zijn de uitdagingen energie, arbeidsinzet, ruimtebeslag, logistiek en de internationale concurrentiepositie. Door de ontwikkelingen te sturen op duurzaamheid kan een toekomstig concurrentievoordeel behaald worden en tegelijkertijd een ‘licence to produce’. Duurzaamheid als belangrijke component van maatschappelijk verantwoord ondernemen zal ontwikkeld moeten worden in synergie met innovaties die de processen van uitgangsmateriaal tot consument kosten effectief maken en daarbij de zorg voor onze toekomstige planeet uitstraalt. Dit zal moeten gebeuren door het complexe proces van samenwerking en integratie van bedrijfs- en productstromen zoveel mogelijk te optimaliseren, terwijl het ondernemersklimaat van MKB’ers stimulerend blijft werken. Dit zal moeten gebeuren door technische innovaties hand in hand te laten gaan met bedrijfskundige en sociaal maatschappelijke analyses. Een multidisciplinaire aanpak staat bij het lectoraat voorop.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »