Duurzame zorg

Hoe zorgen we voor een duurzame zorg de komende decennia? Vanuit het het kenniscentrum van een hogeschool wordt duurzame zorg gezien als een inspirerende aanpak om preventie, kwaliteit en innovatie, participatie, effectiviteit en doelmatigheid te bevorderen.
Ons gezondheidszorgstelsel scoort in algemene zin goed. Maar twijfel is er of het stelsel houdbaar is. Immers, de effecten van de (dubbele) vergrijzing zijn nog maar beperkt zichtbaar.
Op basis van maatschappelijke analyses komt de schaarste aan financiën en aan menskracht naar voren. Dit betekent dat er gestuurd moet worden op ‘slimmere zorg’, door middel van het verhogen van de productiviteit, de inzet van technologie, domotica etc. Allemaal middelen om institutionele zorg te voorkomen en ten slotte het maken van keuzes niet alles te blijven te leveren. En wil onze zorg duurzaam zijn dan zal de vraag daadwerkelijk centraal moeten staan en zullen strategieën ontwikkeld moeten worden om de vraag niet-institutioneel op te vangen. Kortom, voor de zorg ligt er de uitdaging de continuïteit te waarborgen.
Specifiek vanuit het kenniscentrum wordt bijgedragen aan het komen tot duurzame patiëntenzorg, en in het bijzonder over: concepten als zelfmanagement en familiegerichte zorg in termen van kwaliteit, houdbaarheid en diversiteit van zorg; mogelijkheden van nieuwe sociale media en e-health bij zelfmanagement; vormgeven en uitvoeren van familiegerichte zorg; stimulansen voor duurzame patiëntenzorg in het kader van zorgcontractering.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »