Dynamiek van de stad

Lectoraat vann hogeschool onderzoekt de relatie tussen de grote stad en het werk in de verschillende beroepenvelden. Bij processen en effecten van stedelijke dynamiek krijgen alle facetten aandacht: politieke, economische, sociale, culturele en fysieke.
Het lectoraat wil een praktijkgerichte bijdrage leveren aan het onderzoeken van grootstedelijke problematiek en op basis daarvan adviseren over het aanpakken van die problematiek. Zij doet dat vanuit een multidisciplinair perspectief. Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van theorieën en concepten die aansluiten bij de stand van het internationale onderzoek.
Daarbij komen thema’s als economische vitaliteit, welzijn, onderwijs en veiligheid in grote steden aan de orde. Processen van sociale insluiting en uitsluiting nemen hier een centrale positie in, evenals het concept van stedelijk burgerschap.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »