e-Overheid

Nooit eerder had de Nederlandse overheid zoveel mogelijkheden om zichzelf te vernieuwen. En nooit eerder was de complexiteit van de verandering in onze samenleving zo groot en het tempo ervan zo hoog. Een fantastisch moment in de ontwikkeling van ons land om in één slag te transformeren naar een flexibele overheid door het toepassen van effectieve oplossingen. Dankzij digitalisering van de dienstverlening is er steeds meer samenwerking tussen overheden mogelijk. Fysieke organisatorische grenzen vervagen en zowel burgers als bedrijven zien hun computerscherm steeds meer als de ingang tot de overheid. De vraag welke overheidsinstantie daar achter zit wordt irrelevant.
Door de veranderende samenwerking tussen overheidsorganisaties moeten verantwoordelijkheden en bevoegdheden opnieuw worden verdeeld en zal sturing plaats moeten vinden op basis van gezamenlijke prestatie. De voordelen van centralisatie en decentralisatie kunnen worden gecombineerd in het concept van shared services. Door het concentreren van gelijksoortige activiteiten kunnen kwaliteitsverbeteringen en substantiële kostenbesparingen gerealiseerd worden. Dit betekent standaardisatie en de ontwikkeling van gemeenschappelijke voorzieningen zoals basisregistraties.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »