Economie en ruimte

Hierbij staat de ruimtelijke invalshoek centraal. Op basis van inzicht in vraagfactoren (consumenten, bewoners, toeristen) en aanbodfactoren (aanbodstructuur, omvang, type ondernemers), in combinatie met omgevingsfactoren, wordt de marktsituatie van een gemeente of regio in beeld gebracht. Eindresultaat is veelal een advies over of visie op het te voeren gemeentelijk- of bedrijfsbeleid of de te nemen (investerings)beslissing. Structuuronderzoek. Marktinzicht. Inzicht detailhandel. Vestigingsonderzoek.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »