Economisch onderzoek publieke sector

Economisch onderzoekbureau is gespecialiseerd in de bekostiging en bekostigingssystematiek van publieke activiteiten. Er wordt met dit onderzoek een belangrijke bijdrage geleverd aan de doelmatigheid en de effectiviteit van beleid. Openbare Financien. Institutionele Economie. Bestuurskunde. Onderwijs. Zorg en Welzijn. Sociale Zekerheid. Cultuur. Verkeer en Vervoer.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »