Effecten van gereduceerd bemesten

Verlaging van de N-bemesting leidt tot verlaging van de nitraatuitspoeling op zandgronden. Ramingen van het effect van verlaagde N-gift op uitspoeling lopen echter sterk uiteen, afhankelijk van de berekeningswijze. In het Telers Mineraal Paraat project werden enkele toetsen bij telers van consumptieaardappelen uitgevoerd om de impact vast te stellen van een verlaagde N-gift (groeiseizoen 2006) op de nitraatconcentratie in grondwater in 2007. Daarnaast werden ‘indicatoren’ voor nitraatuitspoeling bepaald. Conclusie is dat halvering van de N-gift tot een relevante daling van de opbrengst (hier 4-9%) leidt. De nitraatuitspoeling wordt daarbij sterk gereduceerd en het N-overschot neemt flink af.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »