Efficiëntie-studies

Voor zowel publieke diensten als private ondernemingen is het van belang inzicht te hebben in de mate waarin sprake is van een efficiënte bedrijfsvoering. Dat geldt daarnaast voor de overheid ook ten aanzien van bijvoorbeeld afzonderlijke sectoren. Inefficiëntie leidt tot te hoge prijzen dan wel te hoge belastingen en bijgevolg tot allocatieve inefficiëntie voor de economie in haar geheel. In de loop van de tijd zijn technieken ontwikkeld om de mate van efficiëntie te meten. Toepassingen betreffen onder meer onderzoek naar de mate van efficiënte bedrijfsvoering bij de overheid en de effecten van fusies op de kosten- en winstefficiëntie binnen bepaalde sectoren. .

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »