Eigentijds toetsen en beoordelen

Toetsen en beoordelen zijn cruciale elementen in het beroepsdomein van de leraar. Bij toetsen gaat het om de keuze voor het instrument om te meten en bij beoordelen om het toekennen van een waardering aan een meting. Het steeds opnieuw doordenken van de wijze waarop de praktijk van toetsen en beoordelen in onderwijs en in opleidingen moet worden ingericht is belangrijk. Voor lerarenopleidingen geldt dit voor de relatie docenten – studenten en voor de relatie studenten (als docent) – leerlingen. Opleiders moeten studenten zowel het goede voorbeeld geven (impliciet laten leren) als ook (expliciet) inwijden in de vraag hoe je als leraar en als school(team) goed gefundeerd gebruik maakt van vormen van toetsen en beoordelen, aangepast aan leerlingen en leerdoelen.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »