Energiebewust ontwerpen

Adviesbureau voor de gebouwde omgeving richt op de volgende activiteiten: Advisering inzake energiebewust ontwerpen; Advisering inzake verkeerslawaai en geluidhinder; Begeleiding van bouwkundig ontwerp; Bouwfysische plantoetsing; Oplossen van bouwfouten.
Verder legt het bureau zich toe op toegepast onderzoek op het gebied van milieu- en energieaspecten voor gebouwen, zoals zonne-energiebenutting (actief en passief), daglichttoetreding (glasoverkapte ruimten), topkoeling in kantoorgebouwen door middel van koude opslag in aquifers.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »