Energiesector: doelen projectmatig realiseren

De energiesector staat voor een stevige opgave: de energievoorziening op de korte en lange termijn zeker stellen. Tegen een acceptabele prijs – niet alleen uitgedrukt in geld, maar ook in milieubelasting. Procesbeheersing is daarbij key. Tegelijk wordt het speelveld meer en meer ingekaderd door wet- en regelgeving en politieke keuzes. Bedrijven die in deze sector succesvol willen zijn, moeten innovatief en doelgericht zijn, maar ook flexibel genoeg om hun koers steeds bij te kunnen stellen. Daarnaast zijn goede antennes voor wat leeft onder stakeholders onontbeerlijk. In deze context worden doelen steeds vaker projectmatig gerealiseerd. Of het nu gaat om de ontwikkeling van smart grids, de uitrol van 5 miljoen slimme meters of de capaciteitsuitbreiding via aanleg van windparken.

Onze professionals voelen zich thuis in deze sector. Met 16 jaar kennis en ervaring in het realiseren van grote, complexe projecten in uiteenlopende sectoren, hebben zij bewezen waarde toe te voegen. Dat doen zij onder meer dankzij hun integrale aanpak. Adviesbureau heeft een unieke combinatie verenigd van juridische, technische, financiële en projectmanagement expertise. Onze professionals worden bijvoorbeeld ingezet voor specialistische zaken zoals het managen van financieringsvraagstukken, het auditen van projectplannen of het in goede banen leiden van aanbestedingsprocessen. Maar ook worden we gevraagd voor de inrichting, beheersing of aansturing van de projecten en programma’s. Ons inzicht in menselijke capaciteiten en verbindend vermogen draagt bij aan de successen van de bedrijven in deze sector.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »