Energietoepassingen

Veel publieke en private organisaties en bedrijven dragen bij aan een betrouwbare, duurzame en kosteneffectieve energiehuishouding. Dit energievoorziening systeem wordt gedomineerd door de traditionele fossiele brandstoffen. De nationale gasvoorraden hebben geleid tot een zeer modern maar ingewikkeld gasnet in Nederland en Europa. Dit aardgasnet is – in combinatie met het elektriciteitsnet – de ruggegraat van de energie-infrastructuur. De structuur van de klassieke systemen voor energievoorziening en de bijbehorende infrastructuur is sterk top-down georiënteerd. De omzetting van fossiele energiebronnen in brandstoffen, elektriciteit, warmte, etc is zeer intensief en grootschalige.
Duurzame energiebronnen zijn uitgebreider: de winst van zon, wind en biomassa vereist grote delen van het land. Om deze reden, vereisen duurzame energievoorziening decentrale oplossingen en een gedistribueerde energie-infrastructuur. Hogeschool doet onderzoek naar de mogelijkheden om het energieverbruik te verminderen: maximaliseren van de toepassing van duurzame energie; minimaliseren van het gebruik van (schone) fossiele brandstoffen door het maximaliseren van de efficiëntie van de energie-omzettingen.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »