Energiewinst bedrijventerreinen verzilveren

Om hun doelstellingen voor energiebesparing te behalen spreken gemeenten en provincies ondernemers op bedrijventerreinen aan op hun energiegebruik en stimuleren zij hen dit te reduceren. De bedrijven staan echter niet te springen om de doelstellingen van overheden te realiseren. Nieuwe aanpak ontwikkeld om ondernemers over de streep te trekken.
Bedrijventerreinen van 10 tot 50 hectare (37% van het totaal aantal bedrijventerreinen) kunnen 60 petaJoule per jaar besparen; dit staat gelijk aan 30 tot 40% van het totale energiegebruik. Om deze energiewinst te verzilveren is het tijd voor een nieuwe aanpak. Over het algemeen richten gemeenten en provincies zich tot bedrijven met een groot energiegebruik, omdat hier de grootste winsten zijn te behalen. In de praktijk heeft deze groep echter relatief weinig ondersteuning nodig om energiemaatregelen door te voeren. Zij hebben zelf de benodigde kennis en capaciteit in huis om processen zo energiezuinig mogelijk in te richten. Voor MKB-bedrijven is het echter minder eenvoudig om energiemaatregelen te realiseren. Zij hebben ondersteuning van de overheid harder nodig en ook hier is de potentie groot. Ondernemers moeten worden verleid om telkens weer een stap te zetten. Een belangrijke/cruciale succesfactor hierin is een projectorganisatie, waarbij iemand voor langere termijn de voordelen van energiebesparing actief kan uitdragen en daarnaast zorgt voor ondersteuning bij uitvoering van de maatregelen. De projectorganisatie kan bijvoorbeeld met behulp van een energiescan de besparingskansen voor een ondernemer in kaart brengen. Belangrijk is dat de ondernemer de projectorganisatie op elk gewenst moment weet te vinden.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »