Engerlingen bestrijden met aantrekkelijke en afstotende planten

Bij boomkwekers is een meerjarige veldproef gestart met een afwerend gewas voor larven (engerlingen) van de meikevers en/of volwassen kevers. Hieruit moet blijken of de aanwezige engerlingen kunnen worden weggejaagd en/of de volwassen kevers dit gewas ook mijden om eieren op af te zetten in het voorjaar. Daarnaast kijkt men of en hoe zulke gewassen inpasbaar zijn in de boomteelt. Aansluitend hierop vindt onderzoek plaats naar het op een slimme manier combineren van afweerplanten, die engerlingen wegjagen, met aantrekkelijke planten (als alternatief) die ze tegelijkertijd lokken. Het doel is een gerichte en effectieve bestrijding van engerlingen bij deze lokplanten door biologische en/of chemische middelen of door verwijdering.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »