Evaluatie bedrijfscultuur

Cultuur van een organisatie blijkt vaak de sleutel voor succes. Cultuur beïnvloedt veranderingsbereidheid, innovatie en risicobewustzijn en draagt hiermee voor een belangrijk deel bij aan de realisatie van doelstellingen. Aan de andere kant geldt dat cultuur een voedingsbodem is voor fouten, onregelmatigheden en compliance incidenten. Mede hierdoor stellen toezichthouders en regelgevers soft controls steeds dwingender aan de orde. Desondanks besteden auditors relatief weinig tijd aan de evaluatie van cultuur (soft controls). Het wordt vaak beschouwd als abstract, complex en niet tastbaar. Auditors worstelen vaak met de vragen: hoe maak je cultuur meetbaar, hoe onderzoek je het en hoe rapporteer je daar over?
Ons bureau ondersteunt bij het vergroten van de kwaliteit van internal audit door soft controls te integreren en over cultuur te rapporteren. De inzet van interviews, observaties, enquêtes en documentenanalyse zijn hierbij veel gebruikte audittechnieken. Onze internal audit rapportages zijn op feiten gebaseerd, specifiek en toekomstgericht.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »