Evaluerend handelen in de speciale onderwijszorg

De speciale onderwijszorg richt zich op alle doelgroepen in speciaal én regulier onderwijs: alle professionals, leerlingen en hun ouders. De speciale onderwijszorg is ingewikkeld van aard. De problemen van kinderen en jongeren in de speciale onderwijszorg zijn zeer divers en de effectiviteit van oplossingsmogelijkheden is vaak contextueel bepaald. Werken in de speciale onderwijszorg vraagt veel van professionals. Zij moeten onder andere beschikken over een brede kennisbasis, kunnen omgaan met situaties die een hoge communicatieve competentie vragen en hun werkwijzen kunnen verantwoorden en expliciteren. Maatschappelijk gezien wordt van professionals verwacht dat hun handelen effectief is en dat de leerling zich (dankzij de speciale onderwijszorg) verder kan ontwikkelen in de richting van een voortgezette opleiding of arbeidstraject.
Toegepast onderzoek van hogeschool legt het accent op het systematiseren van het dagelijks handelen van professionals. Hierbij staat het (zelf)evalueren van gedrag van professionals in organisaties centraal.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »