Falend management informatiesysteem

Een organisatie is diep in de problemen gekomen door een falend management informatie systeem. Organisatie komt in ernstige financiële problemen, bij de reguliere interim accountantscontrole komt dit probleem aan het licht. Adviesbureau krijgt de opdracht de bestuurlijke informatie voorziening te herontwerpen en te implementeren.
Uit inventarisatie blijkt dat de projectorganisatie geen adequate projectadministratie heeft. Er wordt gestuurd op uren en niet op kosten. Management informatie blijkt niet tijdig beschikbaar en volstrekt onvolledig en onbetrouwbaar. Daarnaast bestaat geen enkel inzicht in de cashflow.
Advies houdt in: de organisatie omvormen naar een projectorganisatie, waarin het budget nauwgezet gevolgd wordt zowel op uren als op kosten. Terugdringen van de overheadkosten naar maximaal 30% (was 50%). Software vervangen, zodat zowel operationele processen kunnen worden ondersteund, als kan worden voldaan aan de management informatie vraag op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau.
Uit het advies volgt ook het besluit de organisatie overeenkomstig te reorganiseren.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »