Financiële performance van toeleveranciers

Bij de beoordeling van de gezondheid van ondernemingen gebruiken we graag dynamische en samenhangende kengetallen. Daarbij leggen we de relatie tussen de beschikbare capaciteit van de onderneming en de benutting van de capaciteit.
Brutowinst: Verbetering van de brutowinst kan gezocht worden in vergroting van het marktaandeel. Strategisch gezien kun je dat doen door eerst de omzet met weinig toegevoegde waarde te verwijderen. Zorg vervolgens voor het werven van orders die wel een aantrekkelijk rendement opleveren. Besteed aandacht aan waardecreatie door verbetering van de inkoopvoorwaarden en door vermindering van de faalkosten.
Arbeidsproductiviteit: Op loonkosten kan niet geconcurreerd worden met lage lonenlanden. Maar je kunt wel slimmer produceren. Bijvoorbeeld door productieautomatisering, robotisering en visiontechnieken. Hoe slim een onderneming produceert, blijkt uit haar arbeidsproductiviteit. Een kengetal is de verhouding tussen brutowinst en personeelskosten. Ondernemingen die zich richten op een optimale benutting van de beschikbare capaciteit halen een aantrekkelijke score op hun arbeidsproductiviteit.
Kapitaalquote: Om de arbeidsproductiviteit te verbeteren kunnen investeringen nodig zijn. De haalbaarheid van investeringen toets je door de kapitaallasten (huur- en leasekosten, afschrijvingen en rente) te delen door de brutowinst. De uitkomst mag niet (structureel) hoger zijn dan 20 procent. Is dat wel het geval, dan leveren de investeringen onvoldoende rendement op. Een lage score wijst op een verouderd machinepark.
Leenvermogen: Het leenvermogen van een onderneming wordt bepaald door het rente-dragend vermogen (leningen, krediet) te delen door de cash flow (netto winst en afschrijvingskosten). Dit wordt wel een van de belangrijkste faillissementsvoorspellers beschouwd. Bij een bedrijf in moeilijkheden neemt deze waarde in rap tempo toe, omdat er onvoldoende cash flow binnenkomt. Advies.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »