Flood risk management vergroot veiligheid delta’s

Al eeuwen lang wonen en werken mensen in rivierdelta’s Met alle risico’s van dien. Met ‘flood risk management’ kunnen de risico’s worden beperkt.
Binnen flood risk management spelen een aantal samenhangende strategieën. Het gaat om preventie, gevolgbeperking, bouwen met de natuur, kustlijnverkorting en versterking van politiek-bestuurlijke, juridische en financiële organisatie.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »