Fokkerij en veehouderij: welbevinden dieren

In de hoogproductieve dierpopulaties komen problemen voor die bedreigend zijn voor het welbevinden van de betreffende dieren. Een deel van deze problemen is fysiologisch gerelateerd aan de hoge productiviteit.
In bepaalde gevallen betreft het een onbelans tussen het aanpassingsvermogen van dieren en de druk die de productiviteit op het metabolisme legt. De belangrijke wisselwerkingen tussen het dier en de productieomgeving impliceren dat veranderingen van veehouderijsystemen nieuwe optima tussen genetische aanleg van dieren en de hun aangeboden productieomgeving geven. Hierbij spelen meerdere dimensies een rol: economie, ecologie, productkwaliteit en dierenwelzijn.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »