Fosfaat terugwinnen uit dierlijke mest

Veel slib van zuiveringsinstallaties voor stedelijk afvalwater wordt momenteel verbrand. Daaruit wordt een fosfaat bevattende as gewonnen die gebruikt kan worden voor de productie van fosfor. Een dergelijk procede is ook toepasbaar op dierlijke mest. Omdat fosfaaterts van goede kwaliteit schaars wordt, en mest veel meer fosfor bevat dan op de Nederlandse landbouwgronden nodig is, zou het handig zijn om het fosfaat terug te winnen. Er zijn verschillende mogelijkheden om fosfaten uit dierlijke mest terug te winnen voor afzet buiten de landbouwsector. Fosfaat terugwinnen. Vervangen van fosfaaterts. Pyroliseren van de mestkoek. Naast fosfaat bevat mest ook andere interessante componenten om terug te winnen zoals stikstof en kalium.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »