Gebiedsontwikkeling

De nieuwe praktijk van gebiedsontwikkeling vraagt een grote flexibiliteit en creativiteit van ruimtelijke professionals. Stedenbouwers, verkeerskundigen, civiel technici en planologen moeten maatwerk leveren in een gebied. De traditionele taakverdeling tussen de ruimtelijke vakgebieden, zoals planologie, bouwkunde, civiele techniek en verkeerskunde wordt steeds meer losgelaten om door samenwerking complexe inrichtingsvraagstukken effectief aan te kunnen pakken. Om deze samenwerking efficiënt te laten verlopen is innovatie nodig in methoden en technieken van analyse en ontwerp.
Het onderzoek neemt concrete vragen uit de praktijk als vertrekpunt die voortkomen uit de nieuwe manier van werken die publieke en private partijen zoeken om ruimtelijke opgaven aan te pakken. In deze praktijk zijn vaste routines van ruimtelijk beleid verdwenen en moet steeds opnieuw strijd om ruimte worden geleverd. Kenmerkend voor gebiedsontwikkeling is dat een wezenlijke keuze moet worden gemaakt over de inrichting, het beheer en het gebruik van ruimte in een gebied. De politieke en bestuurlijke aspecten van gebiedsontwikkeling worden onderzocht in een actuele context, waarbij ook de belangrijkste waarden vanuit politieke en normatieve perspectieven meegenomen worden.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »