Gebouwen en civieltechnische constructies

Er is een grote bouwactiviteit, zeker in de infrastructuur en veel vernieuwingen doen zich voor. Uitdagende opgaven in de bouw betreffen ondermeer hoogbouw, ondergronds bouwen, meervoudig ruimtegebrek, duurzaam bouwen en infrastructurele projecten. De ontwikkelingen voor nu en de toekomst kan als volgt worden samengevat:
Integraal denken. Moderne productiemethoden. Duurzaam bouwen.
Innovaties voor bestaande infrastructuur. Nieuwe materialen.
Nieuwe methodieken in onderzoek. Construeren in alternatieve materialen.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »