Gedegen onderzoek bij koop familiebedrijf

Naar verwachting zullen meer dan 100.000 familiebedrijven op korte termijn onderwerp van koop of verkoop worden. Bij meer dan de helft is bedrijfsopvolging binnen de familie of binnen de eigen organisatie niet mogelijk. Vooral die laatste categorie ondernemingen biedt mogelijkheden om door middel van acquisitie de eigen activiteiten uit te bouwen. Echter tien tot dertig procent van de bedrijfsovernames mislukt door een gebrekkige voorbereiding. De overname kan zo eindigen in een nachtmerrie. Gedegen onderzoeken, waaronder een door specialisten uitgevoerd juridisch onderzoek, maken onderdeel uit van een professionele voorbereiding. De overnemende partij is met de risico’s van de te koop staande onderneming niet bekend terwijl deze aanzienlijk kunnen zijn. Advocatenkantoor voert onderzoeken uit. Multidisciplinair. Risicoprofiel. Opstellen bepalingen koopovereenkomst garanties, aansprakelijkheden en vrijwaringen. Bijstelling koopsom.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »