Geestelijk Leiderschap

Lectoraat van hogeschool beweegt zich in het spanningsveld tussen cultuur en evangelie. Onderzoek naar de verlegenheid van leiders en begeleiders in een post-christelijke cultuur is hierbij een must. Hoe begeleid je mensen als het gaat om wat hen ten diepste beweegt? Hoe steun je hen in hun levensstijl en reflectie op geloofs-en levensvragen?
Het lectoraat onderzoekt exact die praktijk en zoekt naar verbinding met opleiding en werkveld. Dat doet zij met docenten en studenten en met partners die zich dagelijks met deze vragen bezig houden. Onderzoek naar geloof en werk, naar de spanning tussen roeping en beroep. Maar ook naar wat hbo-theologen aan geestelijke en morele vorming mee moeten krijgen in hun opleiding.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »