Gehandicaptenzorg

De aandacht voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB) in de reguliere jeugdzorg neemt toe. Het besef groeit dat de problematiek van deze jongeren en hun gezin dusdanig complex is, dat het vraagt om een specifieke aanpak en specifieke expertise bij de professional. Er is behoefte aan kennis over de competenties en beperkingen van jongeren met een lichte verstandelijke beperking. Daarnaast is het van belang dat er effectieve begeleidings- en behandelmethoden ontwikkeld worden die rekening houden met deze beperkingen. Het lectoraat Gehandicaptenzorg en Jeugdzorg van Hogeschool Leiden en de William Schrikker Groep is het eerste lectoraat dat zich richt op het grensvlak van gehandicaptenzorg en jeugdzorg, en zich gaat inzetten om de kennis over mensen met een lichte verstandelijke beperking te vergroten, zodat zij effectiever geholpen kunnen worden.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »