Geschiedenis stedenbouw

De huidige leefomstandigheden zijn geworteld in het proces van verstedelijking. De verstedelijking aan het begin van de industriële revolutie wordt gezien als een ijkpunt in de geschiedenis van de mens in de afgelopen twee eeuwen. Nieuwe typen gebouwen ontstaan in de explosief uitbreidende agglomeraties. Oude steden moeten getransformeerd worden om aan de eisen van de economie te voldoen. Goederentransport en het openbaar vervoer, infrastructuur, sociale woningbouw, huisvesting voor onderwijs, cultuur en de overheid stellen de vragen waarop stedenbouw te antwoorden weet.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »