Gezond en productief werken op ergonomische werkplekken

Een ergonomische inrichting van werkplekken, gericht op gezondheid, flexibiliteit en efficiëntie, is samen met een vraaggestuurd flow proces een absolute voorwaarde om de Nederlandse maakindustrie concurrerend te houden. Een cluster van vijf bedrijven en een researchinstituut toonde aan dat die combinatie werkt: een investering in ergonomie is geen kostenpost, maar verhoogt de productiviteit en verlaagt de belasting van medewerkers. De bedrijven gingen aan de slag om hun productiewerkplekken te optimaliseren. Het researchinstituut droeg ergonomische kennis over en reikte in individuele sessies concrete handvatten aan om bestaande werkplekken te optimaliseren en in de toekomst optimale werkplekken te realiseren. De deelnemers aan het cluster kwamen bovendien enige keren bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en om kritisch naar elkaars processen en werkplekinrichting te kijken. Voor het verlagen van de lichamelijke belasting richten bedrijven zich dikwijls op een gedragsverandering van de werknemer. Er moest bij het ontwerp van werkplekken vooral aandacht gericht worden op de organisatie van het werk, de hulpmiddelen en de wijze van aanleveren van onderdelen door toeleveranciers. Dat maakt de invloed van gedrag zo klein mogelijk. Een juiste werkplekinrichting kan het gewenste gedrag uitlokken.
Met een speciaal systeem waarmee gebruikers en hun toekomstige werkomgeving worden samengevoegd, kunnen al in een vroeg stadium de belangrijkste knelpunten worden vastgesteld. Evaluatie van de fysieke belasting gebeurde met behulp van een sensor meetpak. De analyses geven bedrijven snel een objectief inzicht in de taken die risicovolle houdingen en bewegingen met zich meebrengen en waar de verbetermogelijkheden liggen.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »