Gezond samenleven

Bevorderen van een duurzame relatie tussen de gezondheid van de mens en het groene domein. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de natuur, maar ook bijvoorbeeld dieren in de zorg, aantoonbaar bij kunnen dragen aan de gezondheid en het welbevinden van de mens. Die gezondheid staat door toenemende urbanisatie, vervreemding van het voedsel en milieuproblemen steeds sterker onder druk.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »