Gezondheidszorg

Door de toenemende vraag naar zorg, de sterkere behoefte aan transparantie en kostenbeheersing, veranderende eisen van de zorgconsument, maar ook (technologische) innovaties, nieuwe bedrijfsmodellen en nieuwe informatietechnologieën, worden er steeds hogere eisen aan instellingen gesteld. Veranderingen in de zorg zijn aan de orde van de dag. De dynamiek rondom innovatie in de zorg is groot. Nieuwe wet- en regelgeving is ingevoerd om stelselwijzigingen te verwezenlijken. De noodzaak voor iedere organisatie om mee te bewegen met deze veranderingen is hoog. De consultants kennen het specifieke karakter van de zorgsector en zijn op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg en ICT. Wij ondersteunen organisaties met het ontwikkelen van nieuwe groeistrategieën, het optimaal benutten van de mogelijkheden van technologie en het realiseren van hun ambities. Dit altijd in een synergetische samenwerking met de betrokken mensen uit de organisatie. Echte verbetering van resultaten kan alleen worden bereikt door een intensieve en open samenwerking met onze klanten: uw succes is ons succes. In de afgelopen jaren hebben wij samen met onze klanten veranderingen en knelpunten geïdentificeerd en opgelost. Wij hebben ervaring in de volgende sectoren: ziekenhuizen, verpleeg-en verzorgingshuizen, thuiszorginstellingen, geestelijke gezondheidszorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, jeugdzorg, GGD-en alsmede zorgverzekeraars, ministeries en provincies.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »