Goed gebruik van biomassa

Echt duurzame biomassa is schaars. Naast de vraag of biomassa wel duurzaam is geproduceerd, speelt ook de vraag of je de schaarse duurzame biomassa wel voor opwekking van elektriciteit en warmte zou moeten gebruiken. Gebruik in transport of chemie wordt soms als hoogwaardiger gezien. Gebruik in staalproductie vormt, in Nederland, een nog onderbelicht hoogwaardig alternatief. Vooral toepassing in warmte-krachtinstallaties (WKK), kolencentrales (meestoken) en in de staalproductie scoren qua hoge CO2-reductie per € meerkosten of per ha landgebruik. Biomassa gebruikt in transport is minder gunstig. Voor chemische processen wisselt het resultaat per product.. De meest interessante optie is gebruik van biomassa in WKK-installaties.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »