Governance audit interim

Bewezen in control zijn en blijven is een belangrijke voorwaarde voor succes en continuïteit van organisaties. Organisaties moeten inzicht hebben in risico’s om deze effectief en transparant te managen en tevens compliant zijn aan interne en externe wet- en regelgeving. Een goed ingerichte en effectieve governance structuur en audit cyclus vormen samen met de risicomanagement en compliance functies het fundament waar een onderneming op kan bouwen en vertrouwen.

Doordachte oplossingen voor governance, internal audit, risicomanagement en compliance. Ondersteuning van opdrachtgevers met vakinhoud en branchekennis. De nadruk ligt niet alleen op analyse en ontwerp, maar ook op de uitvoering van concrete oplossingen en verbeteringen.

Enkele voorbeelden van onze kennis en kunde zijn:
-Governance: ondersteuning invoering branchespecifieke vraagstukken op het gebied van transparantie, verantwoording en naleving (waaronder Aedes-code, Code Tabaksblat, Handvest Publieke Verantwoording, Global Reporting Initiative);
-Internal audit: ontwerpen, inrichten en assessment van de auditfunctie, uitvoeren audits (operational, proces, IT, financial), co-sourcing Interne Controle / Auditfunctie, rechtmatigheids- en rekenkameronderzoeken;
-Risico management: uitvoeren risico-analyses (ORM, FRM, ITRM), ontwerpen en implementeren van Control Frameworks (ICF, BCF), ondersteuning Control Statement-programma, implementeren Business Continuity Management, invoering (Enterprise) Risk Management, ontwerp en implementatie SAS70;
-Compliance: invoering wet- en regelgeving, waaronder Basel II, Solvency II, WFT, Wwft, Payment Service Directive, REACH, SOx.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »