Governance & Effectief bestuur

Sturen, beheersen, toezicht houden en verantwoorden in veel publieke organisaties voldoen niet langer. De maatschappelijke roep om effectief bestuur wordt steeds groter, de eisen van belanghebbenden nemen toe.
Richting geven aan het realiseren van organisatiedoelen, onder meer door het inrichten van de organisatie en het vormgeven van processen. Een stelsel van maatregelen en procedures invoeren voor goed beheer. Toezicht houden en verantwoorden ten behoeve van alle stakeholders. Belangrijke vragen welke ons adviesbureau graag helpt beantwoorden.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »