Groen voordeel bepalen

Als aangetoond kan worden dat een installatie (deels) op groene grondstoffen werkt, levert at een financieel voordeel op. Voor dit deel van de productie hoeft namelijk geen CO2-emissierecht ingekocht te worden.
Het meten van het ‘groene’ gehalte van grondstoffen is echter niet eenvoudig. Door gebruik van nieuwe materialen kunnen grijze en groene grondstoffen lastig uit elkaar gehouden worden. Een voorbeeld zijn bioplastics (groen) en gewone (grijs) plastics in afvalverbrandingsovens.
Onderzoeksinstelling heeft een methode ontwikkeld om het gehalte groen eenvoudig te kunnen bepalen. Er wordt gemeten in de rookgassen. Met een speciale methode wordt bepaald welke CO2 groene en welke CO2 een grijze oorsprong heeft.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »