Grondstoffen uit urine

Fosfaat is een eindige grondstof die nodig is voor de (kunst)bemesting in de voedselproductie. De voedselconsumptie en verbouw van gewassen voor biobrandstof nemen alleen maar toe. In de toekomst zullen de fosfaat mijnen uitgeput zijn. Daarom is het van groot belang dat er een manier gevonden wordt om fosfaat te recyclen. Een belangrijke fosfaatbron is menselijke urine. Lozing van de fosfaat en stikstof uit onze urine tast het waterecosysteem aan. De stoffen leiden tot versterkte algengroei en vissterfte. Als we de fosfaat uit onze urine halen dan vervuilen we niet en is kunstmest efficienter te produceren. Urine in rioolwater is 200 keer verdund. Maar onverdunde urine kan bijvoorbeeld verkregen worden uit urinoirs op festivals. En zo meer. Vervolgens kan de vloeistof verwerkt worden in een nieuw ontwikkelde installatie. Het ureum wordt omgezet in ammoniak. Daarna wordt de CO2 verwijderd. Na nog enkele processtappen wordt struviet verkregen en kan deze toegepast worden als grondstof in de landbouw. Voor een echt duurzame oplossing voor het herwinnen van fosfaat en stikstof is innovatie van de gehele rioleringinfrastructuur nodig. Denk daarbij aan het apart afvoeren van de urine, centrale opslag in de stad en regelgeving. Maar er kan op korte termijn al begonnen worden met het verzamelen van urine bij popfestivals, voetbalstadions e.d.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »