Grootschalige melkveehouderij kan goed samengaan met een kleinschalig landschap

Grootschalige melkveehouderij kan goed samengaan met een kleinschalig landschap. Dit is de belangrijkste uitkomst uit onderzoek. Hierin is samen met boeren en burgers in de Achterhoek bekeken hoe efficiënte, grootschalige melkproductie inpasbaar is in het kleinschalige coulissenlandschap. In het verleden zijn veel houtwallen en bosjes in kleinschalige landschappen verdwenen. In de toekomst hoeft verdere schaalvergroting van de melkveehouderijbedrijven niet per definitie te leiden tot verdere schaalvergroting van het landschap. Voor moderne melkveebedrijven zijn percelen met een omvang van circa 10 hectare optimaal. Deze kunnen tegen geringe kosten door houtwallen worden omzoomd. Zo ontstaat een modern kleinschalig en aantrekkelijk coulisselandschap.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »