Grootschalige programma’s kwaliteitsverbetering in de zorg

Alle programma’s hadden tot doel kwaliteitsverbeteringen te bereiken in de preventieve, curatieve of langdurige zorg op landelijke schaal. Veel partijen participeerde: zorgprofessionals, managers, kwaliteitsmedewerkers, kennisinstituten, brancheorganisaties en patiënten deden mee. Goede voorbeelden zijn geïmplementeerd en waar nodig zijn nieuwe instrumenten en werkwijzen ontwikkeld.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »