Grootstedelijke ontwikkeling

Grootstedelijke gebieden kennen een sociale en een fysieke omgeving Deze omstandigheid impliceert de aanwezigheid van een complexe maatschappelijke (sociale, economische) problematiek. In de praktijk is nog vaak sprake van een relatief beperkte benadering van de grootstedelijke ontwikkeling. In die zin dat verandering en vernieuwing worden gezien als een beroepsspecifiek vraagstuk. En niet of in mindere mate als een aangelegenheid waarbij diverse relevante aspecten in hun feitelijke samenhang moeten worden bezien. Intussen bewerkstelligt juist de confrontatie van verschillende disciplines een meer realistisch beeld van de mogelijkheden voor verandering. De effectiviteit van het beroepsmatig en maatschappelijk handelen kan hierdoor toenemen.
Een dergelijke, integrale benadering vormt daarom het vertrekpunt voor toegepast onderzoek van het lectoraat van een hogeschool.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »